KEMİRGEN İLAÇLAMA

KEMİRGEN İLAÇLAMA

Kemirgen problemlerinde kullanılan rodentisitler mum, pellet ve pasta formundadır. Kullanılacak form kemirgen türüne ve ilaçlanacak ortama göre belirlenir.

Kemirgen ilaçlamasında ilaçları açıkta bırakmamak gerekir. Küçük çocuk yada evcil hayvanlar tarafından yenme tehlikesi mevcuttur. Son derece zehirli kimyasallardır. Bu sebeple kemirgen ilaçlamalarında kilitli istasyonlar kullanılmaktadır. Bu istasyonlar, insan ve hayvanları ilaçtan korurken, ilaçları da toz, yağmur, rüzgar gibi dış faktörlerden koruyarak dayanıklılık sürelerini uzatmış olur.

1) EV SIÇANI (RATTUS RATTUS) :

          Ergin sıçan, kuyruk hariç 22 cm boyundadır. Kuyruk vücuttan daha uzundur. Sivri burunlu, koyu kahverengi veya siyah tüylere sahiptir. İyi bir tırmanıcıdır, hızlı kaçar ve aktif olarak yüzerler. Bina içlerinde ve altında, çöp ve odun yığınları içinde yaşarlar. 12 mm’ den büyük bir aralıktan kolayca geçerler.

 

 2) LAĞIM FARESİ (RATTUS NORVEGİCUS) :

          Göçmen sıçanı olarak da bilinirler. Ergin sıçan kuyruk hariç 26 cm boyundadır. Kuyruk vücuduyla eşit ya da vücudundan kısadır. Küt burunludur. Kaba tüyleri kahverengi-siyah, karın bölgesi gri-beyaz arasıdır. Daha yassı vücutları vardır. Daha çok binaların dışında, nehir kenarları, demiryolu boyunca toprak altında, çöp yığınları ve beton altında ve bina aralarında açtıkları tünellerde yuva yaparlar. Rahatlıkla suda yüzebilirler, balık avlayabilirler. Bitkisel besinleri genellikle depo ederler, leş de yerler. Bebeklere ve kendini koruyamayacak şekilde güçsüz olanlara bile saldırdıkları saptanmıştır.

Özellikle taşıdıkları kara veba hastalığından 1342-1357 yılları arasında Avrupa nüfusunun %25’ i, 1892-1918 yılları arasında Hindistan’ da 11 milyon insan ölmüştür.

 

3) EV FARESİ (MUS MUSCULUS) :

          Kuyruğu hariç 9-12 cm boyundadır. Silindirik burunlu, düz tüyleri kahverengi-gri arası bir renktir. Kuyruk baş+gövdeden daha kısadır. Kâğıt, kumaş, ambalaj malzemesi, pamuk gibi bolca yuva malzemesinin bulunduğu ev, yiyecek deposu ve ambarlarda, rahatsız edilmeyeceği karanlık ve tenha yerlerde yaşarlar. Bazen de açık arazide bulunabilirler. Evlerde yaşayanlar hiç ara vermeden ürerler. Çok iyi koşar, tırmanır ve yüzerler. Zorunlu olmadıkça suya girmekten hoşlanmazlar. Çok iyi koku alır ve işitirler. Kablo ve ip üzerinde yürüyebilirler. Zeminden 30 cm yüksekliğe sıçrayabilirler. 6 mm’ den büyük bir aralıktan rahatlıkla geçebilirler.

 

Kemiricilerin İnsanlara Verdiği Zararlar :

  • Bulundukları yerlerde gıda maddelerini tüketirler.
  • Elektrik kablolarını, kâğıt, giysi, kumaş ve ahşap ürünleri kemirerek zarar verirler.

Elektrik kablolarını kemirdikleri için yangınlara sebep olurlar.

  • Tarla, bahçe veya depolanmış haldeki ürünlerde önemli hasar ve kayba yol açarlar.
  • Yedikleri gıdanın en az 10 katını kemirmeleriyle, atıklarıyla, kıllarıyla ve taşıdıkları

hastalık etkenleriyle bulaştırırlar.

  • Barajlarda ve rıhtımlarda tüneller açarak tahribata neden olurlar.
  • Isırık ve yaralanmalara neden olurlar.
  • Bunlardan da önemlisi birçok viral, riketsiyal, bakteriyel, protozoal ve helmintik

hastalığın sebebi olan yaklaşık 200 patojen etkeni insanlara bulaştırırlar.

 

Taşıdıkları Önemli Hastalıklar :

 

Viral; Hanta Virus Enfeksiyonu, Kene Ensefaliti, Venezuela At Ensefaliti, Lassa Humması, Kanamalı Ateş ve Böbrek Sendromu, Kuduz

Riketsiyal; Tifüs, Kayalık Dağ Lekeli Humması, Q Humması.

Bakteriyel; Lyme Hastalığı, Leptospiroz, Veba, Tifo, Paratifo, Salmonelloz….

 

Kemirgenlerle Mücadele :

 

            Kemirgenler bazı kurallara sıkı sıkıya bağlı, çok zeki hayvanlardır. Tuzaklarla yakalanmaları, öldürülmeleri ve popülasyonun ortadan kaldırılması çok zordur. Bu nedenle kemiricilerle mücadele için iyi bir strateji geliştirilmeli ve mücadele bilimsel yöntemlerle, planlı ve uzman ekiplerin kontrolü altında ilaçlamalar yürütülmelidir.

Firmamız kemirgenler için en etkili ve sonuç odaklı rodentisitleri kullanmakta, gerekli görülen yerlere istasyonlar kurularak çevreye zarar vermeden ilaçlama programlarını gerçekleştirmektedir.

Hemen Ara WhatsApp