KENE İLAÇLAMA

KENELER (IXODIDAE, ARGASIDAE)

          Keneler, kan emen ve birçok hastalık etkeninin vektörü olarak insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en önemli ektoparazitlerdendir. Vücutları yekpare bir torba şeklindedir. Başları önden çıkıntı yapmış olarak görülür. Kan emmemiş erişkinlerin uzunlukları 2-4 mm, kan emerek doymuş olanların uzunlukları ise 2-3 cm’ ye kadar ulaşır.

Hemen hemen karada yaşayan tüm omurgalı hayvanlardan ve insanlardan kan emerler. Nisandan Ekime kadar çalılıklarda, otlar üzerinde serbestçe yaşar, kan emebilecekleri bir noktada kanca benzeri ısırma organelleri ile deriyi delerek gömülürler ve kan emdikleri noktaya kendilerini güçlü bir şekilde kilitlerler. Tek bir kene ısırığı bile insanlara hastalık bulaştırabilir.

Keneler kan emme sırasında salgıları ile konukçularında zehirlenmelere ve felçlere yol açtığı, seconder enfeksiyonlar için giriş kapısı teşkil ettiği, yoğun popülasyon oluşturmaları halinde anemi ve özellikle küçük hayvanlarda ölümlere sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca kenelerin Türkiye’ de çok yaygın olarak bulunan Veba, Salmonellozis, Listeriosis, Louping-ill, Lyme, Tropical Theileriozis, Babesiozis ve Anaplasmosis gibi hastalıkları taşıdıkları kaydedilmiştir.

 

Mücadelesi: Kene mücadelesi çok önemli olmakla birlikte oldukça zordur. Öncelikli olarak konukçuların kenelerden uzak tutulması, kenelerin bulunduğu ortamdan kaçınılması gerekmektedir. Hayvan barınakları veya kenelerin bulunabileceği ortamlarda bulunulması durumunda, vücut belli aralıklarla kene yönünden muayene edilmelidir. Vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli, yapışmış olanlar var ise derhal en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek ezilmeden ve ağız kısmı koparılmadan bir pens yardımıyla dikkatlice çıkarılmalıdır.

Çevrede yoğun kene istilasının olduğu durumlarda mera, çayır, çalı, çırpı ve gür otların bulunduğu yerler, diğer canlılara ve çevreye zarar vermeden uzman ekipler tarafından uygun akarisitlerle belli aralıklarla ilaçlanmalıdır. Firmamız kene ile mücadelede; Halk Sağlığı alanında kullanılan, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı, çevreye zarar vermeyen güçlü etkili ve kalıcı, kene için özel olarak üretilmiş akarisitimizi kullanmaktadır. Unutulmamalıdır ki; bu tür kimyasalların bilinçsizce kullanımı; çevre kirliliğine, gıda maddelerinde ilaç kalıntısına ve kenelerde bu ilaçlara karşı dayanıklılığın gelişmesine sebep olur!

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi :

            Hayvanlardan insanlara keneler ile bulaşan bir hastalıktır. Güneydoğu Avrupa ve Güney Afrika arasında göç eden kuşlar tarafından taşındığı düşünülmektedir.

Bu hastalığın insanlardaki şekli Hyalomma cinsine ait kenelerin ısırığı nedeniyle olur. Sığır, koyun gibi hayvanlarda sadece belirtisiz enfeksiyon ve 1 hafta kadar süren viremiye (kanda virüs bulunması) neden olurken, insanlarda sonu ölüme kadar gidebilen hastalığa sebep olmaktadır. KKKA bulaşıcı bir hastalıktır. Enfekte olan canlılarda temas veya enfekte bir çiftlik hayvanının etinin işlenmesi ve yenmesi sonucu da insanlarda ortaya çıkabilir.

Bu kene türüne ve hastalığa daha çok kırsal alanlarda, yabani hayat ile insanların yakın olduğu alanlarda rastlanılmaktadır.

Hemen Ara WhatsApp